KOPÍROVÁNÍ

Černobílé kopírování

Jednobarevné černé kopírování v malém až středním počtu kopií (řádově stovky kusů) z běžných podkladů od velikosti vizitky (50 x 90 mm) po formát A3+.

Barevné kopírování

Plnobarevné kopírování v menším až středním počtu (řádově desítky až stovky kusů) od velikosti vizitky (50 x 90 mm) po formát A3+.

Velkoformátové kopírování

Kopírování především technických výkresů do formátu A0+ (914 mm) nebo „nekonečných“ délek do šíře A0+.

Velkonákladové kopírování

Jednobarevné černé (nebo modré) rozmnožování dokumentů tzv. digitální průtiskovou metodou na profesionálních duplikátorech značky RISOGRAPH.